Webshop 24/7 open (warmtepompen, pelletkachels, enzovoort) • Snelle levering bij online bestellingen • Wachtlijsten en wachttijden bij contactaanvragen: er komen meer aanvragen binnen dan de verwerkingstijd toelaat • Houd rekening met wachtrijen in de showroom tijdens piekmomenten • Informeer jezelf vooraf: opties, tips en aankoopadviezen warmtepomp en aankoopadviezen pelletkachel • Onvoorbereid = kan niet in crisistijd • Blijf vriendelijk tegen de zeldzaam beschikbare experts.
Hoe kies ik de juiste pelletkachel afvoer ?

Pelletkachel afvoer

Bij het kiezen van een afvoer is het belangrijk rekening te houden met de volgende punten:

 • Veiligheid staat voorop. Een pelletkachel moet de rookgassen op een veilige manier afvoeren, zonder kans op woningbrand. Hoe wordt afgevoerd, hangt af van het model. In een aantal nieuwe modellen is de temperatuur van de rookgassen namelijk erg laag. Hierdoor ontstaat er condens in een lang kanaal.
 • Hinderwet. In Nederland dien je rekening te houden met eventuele overlast door rookgassen. Met andere woorden: hinder je iemand met rookgassen? Een gevelafvoer kan, in tegenstelling tot een afvoer via het dak, leiden tot hinder. Technisch is alles mogelijk, het hangt af van uw situatie.
 • Passieve woning en/of WTW-installatie in de woning. Indien u een passieve woning en/of WTW-installatie heeft, is de keuze makkelijk: een open toestel is niet geschikt en een gesloten systeem is de enige optie.

Bovenstaande punten zijn belangrijk om af te wegen voordat je tot aanschaf overgaat. Onze experts vertellen je graag meer en geven advies, specifiek voor jouw (woon)situatie.

Pelletkachel afvoer opties

In hoofdlijnen zijn er 8 manieren om je pelletkachel rookgassen naar buiten af te voeren. Elke optie heeft zijn voor- en nadelen. Daarom is het erg belangrijk om alle invloeden te kennen, af te wegen en dan een besluit te nemen. BlueSolid is hierin gespecialiseerd en helpt je graag bij deze keuze. De hieronder gegeven informatie, over de 8 afvoersystemen, zijn alleen van toepassing op de door BlueSolid geleverde kachels.

 • Optie 1 - Direct door de muur met een geveldoorvoer (Achterhaald en niet meer toegepast)
 • Optie 2 - In de kamer 2 à 3 meter omhoog met een geveldoorvoer of muurdoorvoer (kan overlast geven)
 • Optie 3 - Afvoer door schuin dak (eventueel meerdere verdiepingen)
 • Optie 4 - Afvoer door plat dak
 • Optie 5 - Bestaand schoorsteenkanaal
 • Optie 6 - In het midden van de kamer 2 à 3 meter omhoog en met een concentrische geveldoorvoer naar buiten (alleen voor gesloten toestellen)
 • Optie 7 - Met een gesloten pelletkachel concentrisch door een plat dak
 • Optie 8 - Met een gesloten pelletkachel concentrisch door de woning naar het schuine dak
Pelletkachel rookkanaal laag Pelletkachel rookkanaal afvoer Pelletkachel rookkanaal maatwerk dakafvoer Pelletkachel afvoer EW platdak
OPTIE 1=Niet toepassen OPTIE 2 OPTIE 3 OPTIE 4
Pelletkachel aansluiten op bestaand rookkanaal Concentrisch geveldoorvoer pelletkachel Pelletkachel afvoer concentrisch  Concentrisch rookkanaal pelletkachel
OPTIE 5 OPTIE 6 OPTIE 7 OPTIE 8 

 

Rookgasafvoer voor de pelletkachel optie 6 is de meest optimale combinatie met een gesloten toestel zoals de Cayenne 6 & 8 - Norma en de Elite 98 pelletkachel. Verder is het belangrijk om te weten dat niet iedere afvoer methode geschikt is voor elke pelletkachel of voor elke situatie. In de volgende alinea’s worden alle opties besproken. Gebaseerd op de voor- en nadelen, moet er in elke situatie een overweging gemaakt worden, welke optie de meest geschikte is. Het volgende is dan ook geen advies maar een beschrijving van de in de praktijk toegepaste mogelijkheden.

Waar moet u opletten?

Wanneer u uw keuze gaat maken is het belangrijk rekening te houden met de volgende vier punten: 

 • Technische vereist - Is de pelletkachel technisch gezien geschikt voor de gekozen afvoermethode. Controleer dus vooraf de technische specificatie op minimale eisen aangaande de afvoermethode.
 • Veiligheid van de gebruikers - Wettelijk gezien mag een persoon, zichzelf onder geen enkele omstandigheid in gevaar brengen. Dit betekent dat de pelletkachel de rookgassen op een veilige manier moet kunnen afvoeren.
 • Hinderwet - Wettelijke is er bepaald dat mensen, andere mensen niet mogen hinderen. Voor een pelletkachel afvoer betekent dit dat uw buren geen hinder mogen ondervinden van de rookgassen. In het bouwbesluit zijn momenteel geen specifieke richtlijnen opgenomen voor pelletkachels. De bestaande richtlijnen zijn opgesteld voor houtkachels (Vaste brandstof). Dit maakt het dan ook lastig om te bepalen hoeveel overlast een pelletkachel geeft. In verhouding tot een houtkachel zal dit vele malen minder zijn dan een houtkachel. Ons advies is om bij twijfel de afvoer boven de nok van de woning uit te laten komen.
 • Onderdruk - Heeft u een passieve woning of een WTW installatie, dan zijn open toestellen niet geschikt. Door onderdruk in de woning kan er rook- en of geur vanuit de branderkamer de woning in gezogen worden. In dit geval is het advies om een gesloten pelletkachel te kiezen welke concentrisch aangesloten wordt. Als u dit niet doet loopt uw gezondheid gevaar door een slecht binnenhuis klimaat (Zie bouwbesluit !). Let op ! Een gesloten toestel heeft normaal gesproken een hoog rendement. Hierdoor zijn de uitlaatgassen lager in temperatuur. Lage uitlaatgas temperaturen leiden, bij lange afvoerkanalen snel tot condensatie van de rookgassen. Condens vervuilt de afvoer in hoge mate met zeer hoog risico op schoorsteenbrand!

Rookgasafvoer pelletkachel voorschriften

Op dit moment zijn er geen specifieke voorschriften voor een pelletkachel rookkanaal. Wel zijn er richtlijnen voor houtkachels, gas sfeerhaarden en gas CV ketels. Houtkachel verkopers raden aan om de afvoer naar het dak te brengen, wat gebruikelijk is voor een houtkachel. De gas CV- en gas sfeerhaarden installateurs zijn geneigd te adviseren om een geveldoorvoer te kiezen. Op het internet komt uw vele verhalen tegenover rookgasafvoer voorschriften voor pelletkachels. Meestal zijn de beweringen gebaseerd op de kennis en voorkeur van de verkoper met verwijzingen naar het bouwbesluit. Maar dit bouwbesluit is voor een houtkachel opgesteld en niet voor een pelletkachel. Ook geeft het bouwbesluit aan dat het advies van de fabrikant en/of leverancier bepalend is. Verder is het bouwbesluit gericht op bescherming van het binnenhuis klimaat. Om deze reden is het vreemd dat er geen aandacht is geschonken aan de verschillen van open en gesloten toestellen. Want heeft u een passieve woning of een WTW installatie, dan is een open toestel uit den boze in verband met rook en fijnstof in de woning.

Afvoer Optie 1 - Directe geveldoorvoer (Niet toepassen)

Dit is de goedkoopste en meest eenvoudige optie. Bij optie 1 gaat de afvoer direct door de muur naar buiten. In de muur wordt een dubbelwandige buis geplaatst die aan de binnen- en buitenzijde wordt afgedekt met een rozet. Het is wel van belang dat de buis minimaal 25 - 30 cm uitsteekt. Dit om te voorkomen dat de muur verkleurt door rookgassen.

LET OP: Optie 1 is niet de optimale methode en kan bij slecht onderhoud of niet tijdig reinigen van de kachel, brand in de pellettank veroorzaken.Optie 1Voordelen optie 1

               Goedkoop en eenvoudig

               Geen buis zichtbaar in de woonkamer

               Kachel kan dichter op de muur staan en zal minder ver de kamer in komen.

Nadelen optie 1

      Minpunten afvoer optie 1         Technisch is dit niet een optimale optie

      Minpunten afvoer optie 1         Gevoelig voor wind. 

      Minpunten afvoer optie 1         Buis steekt laag uit. Niet geschikt grenzend aan voetpad

      Minpunten afvoer optie 1         Niet geschikt als de afvoer uitmondt op terrein welke niet eigendom is.

      Minpunten afvoer optie 1         Bij stroomstoring meer kans op rook in de kamer.

Conclusie optie 1

Geen juiste optie om je pelletkachel aan te sluiten. 

Pelletkachel Afvoer Optie 2 - Geveldoorvoer op 2 meter hoogte

Dit is de meest toegepaste methode. Vanuit de kachel gaat de afvoerbuis via een T-stuk omhoog. Gebruik nooit direct een bocht op de kachel. Dit kan problemen geven met as ophoping in de bocht. Na 2 meter omhoog gaat de buis met 90 graden door de muur. Gebruik in de muur altijd een dubbelwandig geïsoleerde buis. Dit is noodzakelijk want door slecht onderhoud kan er schoorsteenbrand ontstaan en dan wordt de temperatuur in de buis wel 500 - 700 graden Celsius.

Pelletkachel afvoer

Voordelen optie 2

               Verticale gedeelte geeft trek - minder kans op rook in de kamer bij stroomonderbreking

               Prijstechnisch gunstiger dan optie 3

               Gassen komen op grotere hoogte uit de gevel, daardoor meer kans op verdunning met lucht

               Minder kans op overlast uitstekende pijp

               Minder kans op overlast van wind dan bij optie 1

               Minder kans op schoorsteenbrand dan bij lang kanaal naar boven.

Nadelen optie 2

    Minpunten afvoer optie 2           Prijs technisch minder gunstig dan optie 1.

    Minpunten afvoer optie 2           Bij onvoldoende uitsteken van de pijp kan de muur verkleuren.

    Minpunten afvoer optie 2           Cosmetisch minder gezicht aan de voorgevel.

    Minpunten afvoer optie 2           Meer kans op geurhinder dan optie 3 en 4.

    Minpunten afvoer optie 2           Afvoerpijp in het zicht in de woonkamer.

    Minpunten afvoer optie 2           Kachel komt iets verder de kamer in.

Conclusie optie 2

Deze optie is een succesvolle oplossing tussen direct door de muur of/en gehele afvoer aanleggen naar de nok van het dak. Prijstechnisch is de optie zeer gunstig in vergelijkbaar met afvoer naar het dak brengen. Toch is er nog geringe kans op geurhinder voor de buren. Tot op heden is er bij BlueSolid geen jurisprudentie bekend waarin een rechter hinder volgens de hinderwet heeft vastgesteld.

Pelletkachel Afvoer Optie 3 en 4 - Dakdoorvoer

Bij deze optie wordt er een kanaal aangelegd die boven het dak uitmondt. Het kanaal kan zowel binnenshuis als buitenshuis aangelegd worden. In beide gevallen wordt er buiten het vertrek waar de kachel staat een dubbelwandig geïsoleerde buis gebruikt. Dit is nodig voor de veiligheid. Indien er veel condens gevormd wordt, neemt de kans op schoorsteenbrand toe doordat Condens creosoot bevordert. De uitlaatgassen bij een pelletkachel hebben opvallend lagere temperaturen dan een houtkachel en daardoor is condensvorming eerder een issue dan bij een houtkachel. Bij schoorsteenbrand, in combinatie met een pelletkachel, is meer dan 90% aangesloten op een lang kanaal. Naarmate de pelletkachel een hoger rendement heeft zal de uitlaatgastemperatuur alleen maar verder dalen.

Rookkanaal pelletkachel     Rookgasafvoer door platdak - Pelletkachel

Voordelen optie 3

                 Rookgassen op hoogte naar buiten om beter te verdunnen met de omgevingslucht

                 Door hogere uitmonding minder kans op geuroverlast bij buren

                 Door natuurlijke trek in de pijp een meer constant brandproces

                 Bij stroomstoring minder kans op rook in de kamer

Nadelen optie 3

      Minpunten afvoer optie 3           Prijstechnisch ongunstig.

      Minpunten afvoer optie 3           Niet in iedere woning mogelijk

      Minpunten afvoer optie 3           Jaarlijks schoorsteen vegen 

      Minpunten afvoer optie 3           Kans op condensatie rookgassen bij zeer hoge rendement pelletkachel

Conclusie optie 3

Indien er twijfel is of er klachten ontstaan over de geur van de afvoergassen of opmerkingen over de uitmonding van de pijp, dan is optie 3 de meest ideale afvoermethode. Aan de andere ander is dit ook direct de meest kostbare optie van alle afvoer opties.

Bestel hier : Afvoermethode 3 - schuin dak

Bestel hier : Afvoermethode 4 - plat dak


Pelletkachel Afvoer Optie 5 - Bestaand schoorsteenkanaal

Dit is een traditionele manier van rookgassen afvoeren. Door een gemetseld kanaal wordt een schoorsteen gevormd. Een gemetseld kanaal moet gevoerd worden met een RVS buis. De uitmonding is bijna altijd op grotere hoogte en steekt meestal boven de nok van het huis uit. In veel gevallen wordt bij deze optie de aangesloten houtkachel vervangen door een pelletkachel. Wel is het aan te raden om het kanaal eerst te laten vegen alvorens de pelletkachel aan te sluiten. Dit om te voorkomen dat oude roetaanslag kan gaan branden en zo een schoorsteenbrand veroorzaakt.

Om condensatie van de rookgassen te voorkomen moet het gemetselde kanaal voorzien zijn van een RVS buis. Houd de diameter zolang mogelijk gelijk aan de diameter van de kachel. Als rookgassen uitwaaien naar een grotere diameter zullen deze gassen sneller afkoelen. Dit kan dus weer condensatie en vorming van creosoot bevorderen met hogere risico op schoorsteenbrand! 

Bestaand rookkanaal pelletkachel

Voordelen optie 5

                 Rookgassen op hoogte naar buiten om beter te verdunnen met omgevingslucht

                 Door uitmonding boven de woning is er minder tot geen kans op geuroverlast bij buren

                 Stabiel brandproces

                 Bij stroomstoring, wind of slecht onderhoud minder kans op rook in de kamer

Nadelen optie 5

      Minpunten afvoer optie 4          Condens in het kanaal 

      Minpunten afvoer optie 4          Jaarlijks schoorsteen vegen brengt meer kosten met zich mee 

      Minpunten afvoer optie 4          Indien schoorsteen voorzien moet worden van een metalen buis zijn de kosten weer aanzienlijk

Conclusie optie 5

Bij overstap van houtkachel naar pelletkachel is dit de meest gunstige afvoer optie

Afvoer Optie 6 tot 8 / Concentrisch 

Rookgas afvoer Optie 6 is in combinatie met een hermetisch gesloten pelletkachel verreweg de meeste gevallen een veilige en gezonde methode om een pelletkachel aan te sluiten. Deze optie heeft weinig nadelen en vele voordelen.

Pelletkachel afvoer concentrisch

 Voordelen optie 6 - 8

                 Rookgassen hoogte naar buiten om beter te verdunnen met omgevingslucht

                 Aanvoer zuurstof en afvoer rookgassen monden uit in dezelfde drukvlak

                 Druk aanvoer zuurstof hoger dan druk afvoer rookgassen. Dit zal een flow door de kachel geven welke de ventilator ontlast

                 Geen kans op fijnstof in de woonkamer

                 Bij gesloten pelletkachels is de kans op backfire uitgesloten

                 Bij stroomstoring, wind of slecht onderhoud geen kans op rook in de kamer

Nadelen optie 6 - 8

      Minpunten afvoer optie 4           Iets duurder dan optie 2.

Conclusie optie 6 - 8

Kies bij voorkeur een hermetisch gesloten pelletkachel. Dit komt de gezondheid van uw leefklimaat ten goede en zult u veel meer plezier en duurzame warmte opleveren dan bij een open toestel. Hermetisch gesloten modellen zijn:  

Rookgasafvoer pelletkachel gevel

Wanneer u geïnteresseerd bent in een rookgasafvoer pelletkachel door uw gevel kunt u het beste contact met ons opnemen. Dan zullen wij samen met u alle opties bekijken en de voor- en nadelen bespreken. Het is belangrijk dat u onthoudt dat een pelletkachel geen houtkachel is.

De enige overeenkomst tussen de houtkachel en pelletkachel is de brandstof. Verder zijn ze totaal verschillend. Daarom raden wij aan de rookgasafvoer pelletkachel door een gevel niet te vergelijken met de afvoer van een houtkachel.

Om juiste beslissingen te kunnen nemen moet dieper ingezoomd worden op de significante factoren welke bijdragen aan een succesvolle uitkomst. Testen moeten feitelijke data opgaan leveren zodat juiste en veilige conclusies gemaakt kunnen worden. Enkele significante eigenschappen waarmee rekening gehouden moet worden zijn:

 • Pelletkachel heeft veel lagere rookgastemperatuur
 • Branderkamer werkt op onderdruk
 • Gesloten toestellen of open toestel
 • Ongeveer 10% CO2 uitstoot bij volle belasting
 • Lage fijnstof uitstoot
 • Nagenoeg geurloos (indien juist gemonteerd en afgesteld)
 • Geen natuurlijke trek nodig
 • Externe zuurstof aanvoer

Opmerking: Samen met de grootste afvoermaterialen fabrikant van Nederland heeft BlueSolid testen uitgevoerd in windtunnels met brandende Artel pelletkachels. Uit deze test data blijkt dat rookgassen van een Artel pelletkachel vergelijkbaar zijn zoals gemeten bij moderne HR gas Cv-ketels. Ook is er aangetoond dat een brandende Artel gesloten pelletkachel, aangesloten met geveldoorvoer, geen negatieve nadelen ervaart van windkracht 7 (12,5 m/sec windsnelheid) op de rookgasuitmonding. Hieruit kan onderbouwd de conclusie getrokken worden dat een Artel pelletkachel vergelijkbaar functioneert als een HR Cv-ketel aangesloten met muurdoorvoer. 

Pelletkachel rookkanaal maatwerk dakafvoer Pelletkachel afvoer EW platdak Pelletkachel aansluiten op bestaand rookkanaal Concentrische afvoer pelletkachel

OPTIE 3

OPTIE 4

OPTIE 5

OPTIE 6

Chat
Chat-Bot-Image

Hulp nodig? Ik help u graag.