DRINGENDE KENNISGEVING! • Door de extreme gasprijs komen er aanzienlijk meer aanvragen binnen dan de verwerkingstijd toelaat.
Tegelijkertijd is er ook wereldwijd een tekort aan grondstoffen en een nationaal personeelstekort. Houd daarom rekening met wachttijden, wachtlijsten en eventueel langere
levertijden. Blijf vriendelijk tegen het hardwerkende personeel: we doen ons best, het duurt logischerwijs langer. Uiteraard leveren en helpen wij iedereen uitstekend.

Technische- veiligheidseisen

Technische eisen

Laten we voorop stellen dat een pelletkachel altijd geïnstalleerd moeten worden door een erkende installateur, zoals RR Trading. Onze experts zijn op de hoogte van de nieuwste regel- en wetgeving en kunnen u in de showroom en gepast advies geven. 

De afvoer van een pelletkachel kan zowel via de gevel of via het dak, al heeft het dak een voorkeur. Wettelijk gezien mag een gevelafvoer alleen wanneer:

-       De muur geen ventilatieopeningen of ramen heeft;

-       Er een minimale afstand van 50 cm is tot gevel, balkon of overstek;

-       De uitgang bestand is tegen sterke tegenwind;

-       Het rookkanaal dubbelzijdig is. 

Verdere eisen zijn opgenomen in het huidige Bouwbesluit en de NEN 2757. 

Veiligheidseisen 

Veiligheid staat altijd voorop. Een pelletkachel moet de rookgassen op een veilige manier kunnen afvoeren, zonder kans op woningbrand. Hoe er wordt afgevoerd, hangt af van het model en de afwegingen ten opzichte van hinder. 

In de meeste gevallen is een afvoer naar het dak de veiligste oplossing. In een aantal nieuwere modellen is de temperatuur van het rookgas echter dusdanig laag dat het veiliger is om juist niet via het dak af te voeren.

Chat
Chat-Bot-Image

Hulp nodig? Ik help u graag.