Het klimaat verandert. Schommelingen in het klimaat zijn van alle tijden, al zorgen de toenemende temperaturen toch steeds vaker voor extreme weersituaties en een stijgende zeespiegel. Nog nooit eerder warmde de aarde zo snel op met zoveel inwoners. 

In de afgelopen 130 jaar is de temperatuur in Nederland toegenomen met 1,7 graden Celsius en steeg de zeespiegel met zo’n 20 cm. Slecht nieuws voor een land dat zich grotendeels onder het zeeniveau bevindt.

 Het is duidelijk dat de verandering van het klimaat een grote impact op ons heeft. In dit blog beschrijven we de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering en sluiten we af met de

Oorzaken van klimaatverandering

De oorzaken van klimaatverandering zijn op te delen in twee groepen: natuurlijke invloeden en menselijke invloeden.

mogelijke oplossing. 

Natuurlijke invloeden op het klimaat

Al miljoenen jaren lang heeft de verplaatsing van continenten invloed op de temperatuur van de aarde. Door bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen kwamen en komen er nog steeds grote hoeveelheden CO2 vrij, met opwarming als gevolg. Ook terugkerende zeestromen hebben een effect op bewolking en temperatuur. De natuurlijke invloeden zijn complex en vaak moeilijk meetbaar. 

Menselijke invloeden op klimaatverandering

In tegenstelling tot de natuurlijke invloeden, zijn de menselijke invloeden op het klimaat een stuk beter te meten. Uit onderzoek blijkt dat de opwarming van de afgelopen decennia een gevolg is van de toename van broeikasgassen. 

De laatste 130 jaar stoot de mensheid te grote hoeveelheden broeikasgassen als CO2 en methaan uit, die ontstaan uit de verbranding van fossiele brandstoffen. Deze gassen komen van nature al voor in de dampkring en functioneren als thermostaat van de aarde en houden de warmte vast die de zon uitstraalt. Toch is er nu een probleem. Want door die excessieve verbranding van fossiele brandstoffen slaat de thermometer op hol.

Gevolgen van klimaatverandering

Het is duidelijk dat de uitstoot van broeikasgassen in de afgelopen eeuw de aarde heeft doen opwarmen. Als deze uitstoot in hetzelfde tempo doorgaat, zal de aarde voor 2100 al met meer dan 2 graden zijn toegenomen. De gevolgen zijn nu al merkbaar. 

Zo begint het groei- en bloeiseizoen steeds vroeger. Ook de leefgebieden van planten en dieren veranderen. Gebieden worden droger of juist natter en daardoor sterven er steeds meer soorten af. De balans van de natuur raakt verstoord. 

We zullen steeds vaker te maken krijgen met extreme en afwijkende weerpatronen. Denk aan overstromingen, sterke stormen en lange periodes van droogte met tot gevolg grote bosbranden. De kwetsbare positie van Nederland wordt beter merkbaar. Nederland zal in toenemende mate geld uitgeven aan zaken als het verhogen van dijken en het incasseren van mogelijke tekorten aan drinkwater.

Hoe we opwarming kunnen afremmen

Er is sinds de jaren ‘90 al overleg tussen industrielanden om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Vanuit de politiek worden er dus al stappen gezet door afspraken als het Klimaatakkoord (2015) en het Verdrag van Kyoto (1997). Het grote doel is om wereldwijd de opwarming tot 1,5 graden Celsius te beperken. 

Global warming

Maar hoe kun jij als consument bijdragen aan deze afremming? Minder gas verbruiken is één manier. Een massale overstap naar duurzame verwarmingsmethodes zou de uitstoot van Nederland aanzienlijk kunnen verminderen. Pelletkachels of warmtepompen produceren niet alleen duurzame warmte, maar verminderen ook de maandelijkse energiekosten. Alhoewel er vanuit de overheid de grootste stappen gezet kunnen worden, begint verandering bij jezelf.