Waarom Co² neutraal verwarmen ?

Waarom Co2 neutraal verwarmen ?

Doordat er steeds meer broeikasgassen vrijkomen, zoals Co2, warmt de aarde langzaam op. Door de opwarming is het wereldwijde klimaat aan het veranderen. Als dit zo doorgaat heeft dat een significante impact op de wereld bevolking, dus ook op ons Nederlanders! Om dit tegen te gaan moeten wij allen een actieve rol gaan spelen in de versnelling van het Nederlandse transitie plan. Dit plan is opgesteld om van fossiele brandstof over te stappen naar hernieuwbare energiebronnen. Bijna 100% van de Nederlandse huizen worden verwarmd door aardgas. Aardgas is een fossiele brandstof. De Co2 die vrijkomt bij verbranding, van aardgas, is niet Co2 neutraal en leidt tot Co2 overschot in de atmosfeer. De energie transitie kost tijd maar het klimaatprobleem en de Co2 overschot vragen om maatregelen die op korte termijn impact hebben. En dit zou de reden moeten zijn waarom iedere Nederlander moet gaan nadenken over zijn bijdrage aan het voorkomen dat het Co2 in de atmosfeer toeneemt.

Kyoto protocol

Het verdrag van Kyoto werd in 1997 opgesteld en had als doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen met 5,2% te verlagen, ten aanzien van de broeikasgassen uitstoot in 1990. Het uiteindelijke doel is om in de 21e eeuw de opwarming van de aarde niet verder dan 1,5 graad te laten oplopen. In het verdrag van Parijs (2015) is bepaald dat de verlaging van Kyoto niet voldoende was om de opwaming te beperken tot 1.5 graad. Om deze reden zijn de doelstellingen in 2015 bijgesteld in Parijs en ondertekend door 55 landen (samen verantwoordelijk voor 55% van de totale Co² uitstoot in de wereld). Doelstelling is om in 2100 niet meer broeikasgassen uit te stoten dan de natuur in staat is om op tenemen. Van alle broeikasgassen bij elkaar neemt Co² meer dan 60% voor zijn rekening. Co² wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas. Aardgas is dus absoluut niet de schoonste beschikbare brandstof ! Nederland behoort tot de top 10 landen in de wereld met de hoogste uitstoot Co².

Waarom warmt Co² de aarde op

Broekasgassen zoals Co² komen van nature voor in de atmosfeer. De samenstelling en verhoudingen van gassen in onze atmosfeer hebben verschillende functies. Gaan de verhoudingen van deze gassen, ten opzichte van elkaar veranderen, dan heeft dat effect op ons leefklimaat. En goed voorbeeld hiervan was de aantasting van onze ozonlaag door de halonen en CFK's. De door de mensheid uitgestoten gassen verstoorde de balans in de atmosfeer. Het gevolg, een gat in de ozonlaag. Hiervoor werdt in de jaren 80 aan de bel getrokken en in het klimaat akkoord van Montreal is afgesproken om de uitstoot van ozonlaag aantastende gassen te verbieden. Het verdrag is in 1987 ondertekend door 170 landen en heeft het super resultaat gehad dat de ozonlaag herstelt is.

Waarom is aardgas niet schoon

De warmte van de zon wordt naar de aarde gestraald en een deel wordt geabsorbeerd door het aard oppervlak. De restwarmte kaatst terug van het aardoppervlak richting atmosfeer. Hier wordt een deel van de warmte opgenomen door de gassen, waarvan Co² het meeste opneemt. Dit betekend wanneer de Co² concentratie in de atmosfeer toeneemt ook het vermogen om warmte op te nemen toeneemt. En dat is er op het moment gaande. Doordat de mensheid fossiele brandstoffen (lees aardgas) gebruikt neemt de concentratie Co² in hogere mate toe dan de natuur kan opnemen. Gevolg is dat de concentratie Co² toeneemt. In Parijs (klimaat akkoord) is afgesproken, door alle deelnemenede landen, Co² uitstoot te verlagen. Het doel is om in het jaar 2100 de Co² uitstoot in balans te hebben met wat de natuur kan opnemen aan Co². En dit noemen we dus Co² neutraal.

Maar hoe kan ik dan Co2 neutraal verwarmen ?

De overheid motiveert, middels subsidie, om te stoppen- of te minder met aardgasverwarming. In hoofdlijnen zijn de gesubsidieerde hernieuwbare energie bronnen.

  • Co2 neutraal opgewekte elektriciteit
  • Biomassa
  • Zonne energie
    • Zonnecollectoren (warmwater)
    • PV panelen (opwekking stroom uit de zon)

Er is niet één Co2 neutrale oplossing welke past in alle situaties. Dus moet er per geval gekeken worden welke oplossing de beste is. Ook kan het zijn dat 100% zonder fossiele brandstof niet haalbaar is. Dat is op zich niet direct een ramp, ook al zou je 80% van je verwarming uit Co2 neutrale oplossingen halen dan is dat al een fantastisch succes om de overschot aan Co2 te lijf te gaan.

Waarom is biomassa Co2 neutraal ?

Over het algemeen wordt aangenomen dat Co2 neutrale oplossingen, geen Co2 uitstoot hebben. Maar daar gaat het in eerste instantie niet om. Waar het allemaal omdraait is de Co2 overschot niet verder laten toenemen, of zelfs laten afnemen. Het gaat dus om het evenwicht vinden.

De bomen produceren biomassa en hebben daar als bouwsteen Co2 bij nodig. De opgenomen Co2 laat de boom groeien en tegen de tijd dat de boom productie klaar is ( tijdsbestek 6 tot 30 jaar)  kan deze verwerkt worden tot houtpellets. Bij de verbranding van de houtpellets komt het Co2 vrij en kan opnieuw gebruikt worden voor de productie van hout. Dit noemen we dus hernieuwbare energie en het evenwicht waar naar gestreeft wordt.

Om te kunnen blijven voldoen aan de vraag  naar pellets worden veel nieuwe productie bossen geplant. Hierdoor neemt de bebossing van de aarde toe, Op deze manier houdt het systeem zichzelf in evenwicht.

Fijnstof bij houtverbranding !

Klopt, er komt fijnstof vrij bij het verbranden van hout. Maar biomassa zal echt niet alle gas cv ketels overnemen in Nederland. En deel van de Nederlander zal kiezen voor een pelletkachel. Er staan op dit moment 50.000 pelletkachels te branden en 1 miljoen houtkachels. Een pelletkachel stoot 80% minder fijnstof uit dan een houtkachel. Dit betekend dat iedere houtkachel die vervangen wordt door een pelletkachel, er nog eens 4 extra pelletkachels geplaatst mogen worden zonder het huidige fijnstof gehalte te verhogen.

Opm: Huidige houtkachel populatie draagt ongeveer 2% bij aan de totale fijnstof uitstoot in Nederland.

Daarom is aardgas niet Co2 neutraal

Aardgas productie heeft een tijdsbestek van ongeveer 1 miljoen jaar. In deze periode wordt Co2 opgeslagen in het gas. Het aardgas uit Groningen heeft Nederland in ongeveer 40 jaar opgestookt. Daarmee is er aardig wat overschot aan Co2 de lucht in geblazen. Want je mag gerust stellen dat dit niet opnieuw aardgas zal worden. En daarom is gasverwarming niet Co2 neutraal !

Wil jij ook Co2 neutraal verwarmen !

Is je interesse gewekt en ben je bereidt te onderzoeken of Co2 neutraal verwarmen in jouw situatie past? Wil je weten wat het gaat kosten en wat het je eventueel gaat besparen? Vul dan snel ons contact formulier in. Wij gaan voor je aan slag om je te helpen bij de reis naar Co2 neutraal verwarmen.