DRINGENDE KENNISGEVING! • Door de extreme gasprijs komen er aanzienlijk meer aanvragen binnen dan de verwerkingstijd toelaat.
Tegelijkertijd is er ook wereldwijd een tekort aan grondstoffen en een nationaal personeelstekort. Houd daarom rekening met wachttijden, wachtlijsten en eventueel langere
levertijden. Blijf vriendelijk tegen het hardwerkende personeel: we doen ons best, het duurt logischerwijs langer. Uiteraard leveren en helpen wij iedereen uitstekend.

Hoeveel vermogen warmtepomp: welk aantal kW heb ik nodig?

Op basis van je huidige gasverbruik kun je richtinggevend uitrekenen hoeveel vermogen warmtepomp je nodig hebt. We laten hier zien hoe je zo'n vuistregel makkelijk kunt checken, inclusief een voorbeeld. Zo weet je meteen hoeveel vermogen warmtepomp ideaal kan zijn.

De handige vuistregel/berekening voor het benodigde vermogen is:

  • Je gasverbruik (het verwarmingsdeel) x 10 en dan gedeeld door 1.600 stookuren* = vermogen warmtepomp 

Uitleg vuistregel 

Oké, hoe? We geven gelijk een voorbeeld. Stel je gasverbruik is ongeveer1.500 kuub per jaar. Dat totale gasverbruik komt tot stand door onder andere het verwarmen van de woning en douchen. Maar voor de berekening wil je weten wat omme nabij het verwarmingsdeel voor de woning is. Dus trek je het aandeel douchen eraf. Gemiddeld is dat 100 kuub per persoon. Bij een huishouden van 4 personen gaat het dan om 400 kuub dat je eraf haalt. 

Voorbeeld hoeveel vermogen warmtepomp

  • 1.500 kuub jaarlijks gemiddeld gasverbruik voor verwarmen en warme douche
  • Huishouden van 4 personen
  • Elk persoon doucht jaarlijks gemiddeld voor 100 kuub
  • 1.100 kuub jaalijks gemiddeld gasverbruik voor verwarmen 
  • Dit gasverbruik voor verwarming x 10 (11.000)
  • Dat getal deel je vervolgens door 1.600 = 6,875 

Bij dit specifieke voorbeeld adviseren we een hybride warmtepomp van 7 kW. Het is belangrijk dat de woning redelijk goed geïsoleerd is. 

Je kunt nu zo'n berekening maken voor jezelf. Samengevat: kijk naar je huidige gasverbruik per jaar. Trek het douchen eraf. Doe de uitkomst maal tien en deel het door zestienhonderd. Dit geeft je dus een impressie van hoeveel vermogen warmtepomp je nodig hebt. 

Let op: enkel richtinggevend vanwege gemiddeldes 

Let op: we noemen de berekening richtinggevend. Deze vuistregel is geen exacte wetenschap. Misschien wordt er in jullie huishouden significant afgeweken qua 100 kuub douchen per persoon. Dan kan de uitkomst van de berekening ook afwijken van het beste advies. Als koper is het altijd je eigen keuze voor welk vermogen je gaat. 

*Het 1.600-getal is eveneens gebaseerd op een gemiddelde. Statistieken wijzen uit dat mensen gemiddeld 220 dagen per jaar stoken voor zo'n 7 uur per dag (1.540 stookuren).