Doelgroep: voor wie is de Medical Air PRO bedoeld?

De Medical Air PRO is een hoogwaardige luchtreiniger van medische kwaliteit. Het apparaat is in principe ontwikkeld voor medische doeleinden. Denk aan ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartspraktijken. Ook voor tandartspraktijken en particulieren (met name risicogroepen die thuis verblijven) biedt dit apparaat een gezonde luchtkwaliteit.

Aerosolen, virussen en fijnstof filteren

Dit apparaat haalt aerosolen, virussen en fijnstof uit de lucht. Daarmee worden de verspreidingskansen van virussen afgeremd.

  • De Medical Air PRO verwijdert tussen de 99,96 en 99,8% van alle ziekmakende deeltjes uit de binnenlucht.

Voor verzorgingshuizen en andere zorggerelateerde organisaties betekent dat extra bescherming van bewoners, bezoekers en medewerkers.

Vervuilde binnenlucht

De Medical Air PRO blijkt hard nodig. Volgens de bouwwereld en onderzoekers is de binnenlucht vaker zwaarder vervuild. De gezondheidsrisico’s van de luchtkwaliteit binnenshuis zijn onbekend of worden onderschat. Met het oog op deze risico’s is het onverantwoord om de luchtkwaliteit niet te monitoren.

  • De Medical Air PRO monitort en verbetert de luchtkwaliteit in de binnenruimte.

Doelgroep Medical Air PRO


Het apparaat is een positieve opsteker voor kantoren en zorgorganisaties, omdat de bescherming toeneemt. Verder mogen particulieren het apparaat aanschaffen, al gelden er voorrangsregels bij eventuele voorraadtekorten. In dat geval krijgen risicogroepen voorrang.

De doelgroep onder particulieren is vrij breed. Het kan gaan om astmapatiënten, ouderen of mensen met allergieën. Zelfs thuisrokers kunnen het apparaat bestellen, als ze daarmee de lucht voor anderen schoon willen houden. 

Aandachtspunten

  • Door de uiterst geavanceerde filters en uitgebreide combinatie van technologieën (filters, ionisatie en UVC/UV-C) gaat het om een medische toepassing die kostbaarder is dan niet-medische toepassingen.

  • Het apparaat is gecertificeerd en geeft garanties op de werking: het optimaal waarborgen van een gezonde luchtkwaliteit. Dat wil niet zeggen dat eventueel besmettingsgevaar geheel geweken is. Als iemand direct in de buurt van de ander niest, kunnen deeltjes mogelijk eerder bij de ander terechtkomen dan bij het apparaat.

  • De Medical Air PRO filtert tot bijna 100%. Daarom blijven de basisregels en richtlijnen van het RIVM altijd van toepassing. De Medical Air PRO is geen vervanging van, maar een aanvulling op het gezondheidsbeleid.