Aerosolen, virussen en stofdeeltjes verspreiden zich ongemerkt door de binnenlucht. Onder andere fijnstof is een onderschat probleem in de binnenruimtes. Met het oog op de actualiteit maakt BlueSolid de Medical Air PRO voor een breder publiek beschikbaar. Dit apparaat haalt aerosolen, virussen en fijnstof uit de lucht. Zo voorkom je een vervuilende en ziekmakende luchtkwaliteit.

Afrekenen met aerosolen

Aerosolen zweven door de lucht. Het zijn kleine stof-/vloeistofdeeltjes. Samen met schadelijke gassen vormen aerosolen luchtvervuiling. Die samenstelling wordt dan fijnstof genoemd, aldus het KNMI. Daarnaast kunnen aerosolen virussen verspreiden. Volgens 239 wetenschappers uit 32 landen verspreidt bijvoorbeeld het coronavirus zich via aerosolen, zo meldt Het Parool. De Medical Air PRO rekent af met aerosolen, virussen en fijnstof in de lucht. Een geruststellend idee voor risicogroepen.

Medical Air PRO: ziekten bestrijden

Het Algemeen Dagblad schrijft dat (volgens kenners) “het Nederlandse Bouwbesluit niet voldoet aan de standaarden die nodig zijn om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, mochten aerosolen daarbij inderdaad een rol spelen”.

Binnenmilieu-expert Francesco Franchimon zegt in de krant dat de normen in het Bouwbesluit minimumeisen zijn, waarin geen rekening is gehouden met infectieziekten. “Je hebt echt meer verse lucht in binnenruimtes nodig.”

Hoogleraar indoor environment aan de TU Delft Philo Bluyssen beaamt dat. “De voorschriften in het Bouwbesluit zijn niet gericht op gezondheid, het voldoet niet.” De Medical Air PRO zorgt voor gezonde binnenlucht.

Onderzoek: Nederlanders onwetend over blootstelling aan fijnstof in huis

  • Uit onderzoek van TNO blijkt dat 90% van de blootstelling aan ulrafijnstof binnen plaatsvindt. In meerdere gevallen is de afzuigcapaciteit niet toereikend om al het fijnstof af te vangen. Wederom voldoet de bouwregelgeving niet. Daardoor wordt je achter het fornuis onbewust blootgesteld aan fijnstof, nog meer dan langs de snelweg (NOS). De Medical Air PRO verwijdert fijnstofdeeltjes.
  • Volgens de Bouwwereld worden de gezondheidsrisico’s van vervuilde binnenlucht zwaar onderschat: meer dan driekwart (77%) van de Nederlanders weet niet dat binnenlucht veel meer vervuild kan zijn dan buitenlucht.
  • Binnenlucht kan zelfs wel tot vijf keer meer vervuild zijn (Velux), met als gevolg gezondheidsklachten als jeukende ogen, hoofdpijn en astma of allergieën. Zelfs slaapstoornissen kunnen voortkomen uit een vervuilde binnenlucht. De Medical Air PRO grijpt in. Dit apparaat creëert een excellente binnenlucht.

Formaldehyde tegenhouden

De Medical Air PRO haalt ook nog eens Formaldehyde uit de lucht. Dit zit bijvoorbeeld in kleding, tapijten, gordijnen en spaanplaten. Formaldehyde wordt vooral opgenomen in het lichaam door inademing van de damp. Een voor de gezondheid schadelijke concentratie in de lucht kan door verdamping van deze stof bij 20 graden Celsius vrij snel bereikt worden, aldus Gasmeting. Mogelijk gevolg: lichamelijke irritaties, waaronder ontstekingen, eczeemachtige aandoeningen en schade aan de luchtwegen.

Medical Air PRO nu bestellen 

Deze medische toepassing is in eerste instantie speciaal ontwikkelt voor ziekenhuizen, kantooromgevingen, astmapatiënten en alle mensen thuis die tot risicogroepen behoren. Omdat onderzoeken uitwijzen dat binnenlucht vaker en erger vervuild is, de bouwregelgeving niet voldoet én veel Nederlanders onwetend zijn over de gevolgen, wordt het apparaat voor iedereen aangeboden. Dit kan gevolgen hebben voor de levertijd (normaliter 5 tot 10 dagen) door wachtlijstvorming bij voorraadtekorten. In dat geval krijgen risicogroepen voorrang bij bestellingen. Bestel nu de Medical Air PRO als je zeker wilt zijn van een gezonde binnenlucht in huis zonder schadelijke (vloei)stoffen.