DRINGENDE KENNISGEVING! • Door de extreme gasprijs komen er aanzienlijk meer aanvragen binnen dan de verwerkingstijd toelaat.
Tegelijkertijd is er ook wereldwijd een tekort aan grondstoffen en een nationaal personeelstekort. Houd daarom rekening met wachttijden, wachtlijsten en eventueel langere
levertijden. Blijf vriendelijk tegen het hardwerkende personeel: we doen ons best, het duurt logischerwijs langer. Uiteraard leveren en helpen wij iedereen uitstekend.

Hinder naar de omgeving

Hinder naar omgeving 

Technisch gezien is alles mogelijk qua afvoer: het kan door zowel de gevel als via het dak. In Nederland dien je echter rekening te houden met de eventuele overlast die rookgassen kunnen geven. Een gevelafvoer kan in sommige gevallen leiden tot hinder bij de buren, in tegenstelling tot een afvoer via het dak. 

De afstand van de gevelafvoer tot de erfgrens van de buren is vastgelegd en moet tenminste 2 meter (loodrechte uitgang) of 1 meter (zijdelings) zijn. Daarnaast is het verstandig om naast de officiële vereisten, met boerenverstand naar de situatie te kijken. Ga de situatie thuis goed na en stel jezelf de vraag: kan ik iemand hinderen met de rookgassen van mijn pelletkachel? Over het algemeen ondervinden je buren minder last bij een afvoer naar het dak. Geur- of rookhinder is dan geen issue meer. 

Tot nu toe is er geen jurisprudentie bekend bij RR Trading waarin een rechter heeft bepaald dat de pelletkachels hinder opleveren.

Chat
Chat-Bot-Image

Hulp nodig? Ik help u graag.