Download hier uw subsidie PDF

Een pelletkachel komt in aanmerking voor de investeringssubsidie duurzame energie als deze: 

  • -   Bestemd is voor de productie van warmte;
  • -   Automatisch wordt gestookt op houtpellets;
  • -   Een gesloten voorkant heeft; voldoet aan de norm EN 14785;
  • -   Een vermogen van 5kW tot 500 kW heeft;
  • -   Voldoet aan de technische eisen gesteld in bijlage 2, 2a iii voor stof (PM), 2b ii voor gasvormige organische verbindingen (OGC of CxHy), 2c iii voor CO en 2d i voor NOx van verordening (EU) 2015/1185!

 

Om een keuze te maken is een apparatenlijst pelletkachels (pdf) opgesteld. De pelletkachels op de lijst zijn apparaten die in aanmerking komen voor subsidie.

 

Download hier uw PDF: